Till Bornets kunder!

Till Bornets kunder!

Bornet, Split-Vision har ju beslutat att stänga sina ADSL uppkopplingar till nyår. För att tillmötesgå de kunder som finns i vårt fiberområde kommer man vänta tills vårt nät är upptänt. Skulle däremot deras utrusning gå sönder kommer man inte att reparera så vi får hoppas uppkopplingarna funkar.

Tänk på att ni själva får säga upp avtalet med Bornet i takt med att ni blir uppkopplade på vårt nät. Någon uppsägning sker inte från Bornet. Närmast nu område ett för anslutning.

Ett stort tack till Split-Vision för deras hjälp så ni Bornetkunder minimerar uppkopplingsproblem.

/Styrelsen Fiberföreningen