Felanmälan

 Hur gör jag en felanmälan

när min utrustning och kommunikation inte fungerar- och vad skall jag göra före jag felanmäler?

Medlem/Kund gör alltid felanmälan till den Tjänsteleverantör som levererar tjänsten, oavsett vilken tjänst eller vilket fel det gäller.

Före du kontaktar din Tjänsteleverantör skall du:
– kontrollera alla sladdar och anslutningar
– starta om hårdvaran genom att bryta strömmen till all inkopplad utrustning och vänta några minuter innan du återansluter. Vänta några minuter igen under uppstarten.

Kvarstår felet är det dags att ringa din Tjänsteleverantör.

Vid frågor gällande felavhjälpning och support med Telia gruppavtal.
Ring eller maila till Supporten
gruppavtal-support@teliacompany.com
020- 30 00 60, val 2
vardagar 08.00 – 16.00
Enbart för gruppavtalen

Viss kontroll från deras sida görs medan du pratar med dem. Om felet inte löses här kommer Tjänsteleverantören att ta ärendet vidare till Kommunikationsoperatören för vårt nät, som i sin tur kan ta ärendet vidare till föreningen om man konstaterar fel i det fysiska nätet.

Du som medlem/kund gör bara felanmälan till ett ställe, din Tjänsteleverantör.

Föreningen kan inte ta emot felanmälan eller vara ombud för anmälan.

 Ansvarsfördelning:

  • Tjänsteleverantören – har ansvar för tjänsterna
  • Kommunikationsoperatören – har teknik- och kommunikationsansvar
  • Föreningen – har nätansvar
  • Medlem/Kund – har ansvar för att sladdar och kopplingar från Mediaomvandlaren är rätt utfört enligt Tjänsteleverantörens anvisningar.

Vad gäller om mina tjänster inte fungerar?

För er som avtalat om tjänster i Draered-Äspered fiberförenings nät gäller följande om tjänst inte fungerar:

  1. Grund för all felavhjälpning är att du gjort en felanmälan till den tjänsteleverantör som levererar tjänsten. Beskrivning kring detta finns under Felanmälan här på hemsidan.

Om felavhjälpning dröjer onormalt lång tid – vad gäller då?

  • Har du tjänst i det öppna nätet – beställd via zmarket eller direkt av tjänsteleverantör – gäller de villkor respektive tjänsteleverantör har. Eventuellt har du rätt till prisavdrag, det diskuterar du med din tjänsteleverantör.
  • Har du tecknat föreningens gruppavtal och har Telias ingående tjänster gäller Telias allmänna villkor. Eventuellt har du rätt till prisavdrag, det diskuterar du med Telias kundtjänst.

Vi förutsätter att du har viss förståelse för eventuella problem under uppstarten av nätet och tjänsterna.

 

Skriv gärna ut denna instruktion eftersom datorn förmodligen

inte fungerar då du söker informationen!