Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Hans Backlund
Hans

Vice ordförande
Anders Abrahamsson
Anders

Kassör
Elisabet Larsson Juvén
Elisabet

Sekreterare
Jonas Kallin

Peter Garphammar

Peter

Roger Axell

Roger