Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:
Hans Backlund

Vice ordförande:
Anders Abrahamsson

Kassör:
Elisabet Larsson Juvén

Sekreterare:
Suzanne Larsson

Peter Garphammar

Lennart Steen

Anna Karlsson