Frågor och Svar

Frågor och svar (Uppdaterad 2018-01-05)

Fråga: Vad betyder lamporna på mediaomvandlaren?

Svar: Se info här på hemsidan under kommunikation.

Fråga: Vad händer om Mediaomvandlaren går sönder?

Svar: Du felanmäler till din Tjänsteleverantör. 

Fråga: Jag har bytt mobilnummer, måste jag meddela det till föreningen?

Svar: Ja! Skicka mail till: kontakt@draered-asperedfiber.se

Fråga: Jag har precis flyttat hit, hur kan jag ansluta mig till föreningens fibernät?

Svar: Gå till avtals fliken och skicka in en intresseanmälan

Fråga: Jag kommer att sälja min fastighet, hur gör jag med mitt medlemskap i fiberföreningen?

Svar: Informera din mäklare från början om att fastigheten är ansluten till föreningens fibernät.

Vid fastighetsförsäljning ska säljaren före köpehandlingar undertecknas informera köparen om att fastigheten är ansluten till Draered-Äspereds Fiberförening och att fastigheten i förekommande fall är ansluten till ett Gruppavtal med viss bindningstid.

Överlåtelseavtal – som finns på föreningens hemsida under rubriken Fastighetsöverlåtelse – ska alltid skrivas. Likaså ett nytt Markupplåtelseavtal som finns under rubriken Avtal.

Överlåtelsehandlingar som skickas in till Föreningen vid ägarbyte:

  • Överlåtelseavtal – skickas in av säljaren
  • Markupplåtelseavtal – skickas in av köparen
  • Tjänsteavtal – Om säljaren inte har ett tecknat Gruppavtal för fastigheten och köparen önskar beställa Gruppavtalet ska även Tjänsteavtal skickas in till Föreningen.

Vid Gruppavtal:

Säljaren av fastigheten ska ringa Telias kundtjänst och avbeställa sina tjänster i Gruppavtalet i samband med utflyttning.

Köparen ska ringa Telias kundtjänst och aktivera tjänsterna i Gruppavtalet i samband med inflyttning.

Fråga: Jag ska sälja mitt hus. Vilka grejer ska lämnas kvar för fibernätet?

Svar: Vid fastighetsförsäljning räknas Mediaomvandlaren som ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar. Har du Gruppavtal ska du överlåta detta till ny ägare via avtal, se under rubriken Fastighetsöverlåtelse på hemsidan. All utrustning från Telia tillhörande Gruppavtalet ska lämnas kvar, Router – TV-box – och fjärrkontroll.

Fråga: Måste jag beställa tjänster i nätet?

Svar: Nej det väljer du själv. Årlig medlemsavgift i föreningen ska ändå betalas. Har du i anslutningsavtalet valt passiv anslutning behöver du inte betala den månatliga serviceavgiften. Övriga betalar denna från den dag nätet tänds för respektive område.

Fråga: Vad händer vid strömavbrott?

Svar: En batteribackup finns i de centrala noderna om strömavbrott sker där. Vid strömavbrott i ditt hus fungerar inte tjänsterna via fibern om du inte har egen batteribackup.

Fråga: Kan åsknedslag skada fibern?

Svar: Nej, fiberkabeln innehåller ingen metall så den är okänslig för åska. Däremot kan åska slå i elledningarna och därmed orsaka skada på fiberutrustningen i ditt hus och i noderna.

Fråga: Kan man ha tjänster bara på sommarhalvåret?

Svar: Ja, titta på www.zmarket.se. Där finns tjänsteleverantörer som erbjuder månadsabonnemang. Du betalar dock löpande Serviceavgift till föreningen så snart du tagit nätet i drift oavsett om du bara nyttjar tjänster under sommarhalvåret.

Fråga: Kan man ha fler Digitalboxar för flera TV-apparater?

Svar: Ja, kolla villkor med din valda tjänsteleverantör för TV.

Fråga: Kan man ha trådlös anslutning för TV:n?

Svar: Ja, det finns utrustning för det. Kolla med din valda tjänsteleverantör för TV om pris.

Fråga: Vad krävs om man vill ha fler än en TV?

Svar: En digitalbox per TV. Kolla med den Tjänsteleverantör du valt för TV.

Fråga: Kommer man kunna se HD-TV nu med fiberanslutning?

Svar: Ja, teckna Gruppavtal eller välj Tjänsteleverantör för TV som erbjuder detta på www.zmarket.se

Fråga: Jag har larm/trygghetslarm idag som går via telefonnätet. Kommer det att fungera med fiber?

Svar: Kolla med din larmleverantör om din utrustning stödjer IP-teknik eller om de har motsvarande larmlösning via mobilnätet.

Fråga: Jag vill ha Viasat/Cmores kanaler, hur får jag dem?

Svar: Välj en tjänsteleverantör för TV där du kan välja till dessa kanaler.

Fråga: Varifrån kommer mina fakturor om jag beställer tjänster?

Svar: För tjänster i nätet kommer faktura från den/de tjänsteleverantörer du beställt tjänst/er från. Undantaget är om du tecknat Gruppavtal, då kommer fakturan från föreningen. Föreningen fakturerar även Serviceavgift, medlemskap och ev tillval i samband med installationen t ex extraanslutning, inomhusmontage av anslutningsbox och längre patchkabel än 3 meter

Fråga: På min faktura från föreningen står Serviceavgift, vad är det?

Svar: Den tas ut av föreningen för att framför allt täcka våra service, drift- och underhållskostnader. Betalas av alla medlemmar som inte valt passiv anslutning i anslutningsavtalet.

Fråga: Kan jag få fakturan från föreningen elektroniskt?

Svar: Ja, i form av en PDF-fil på mail. Föreningen kommer att skicka till den mailadress du uppgett till oss. Även alternativ med Autogiro finns nu att tillgå. Väljer du pappersfaktura är det förknippat med en avgift.

Fråga: Vad är Gruppavtal?

Svar: Gruppavtal är ett förmånligt avtal som föreningen förhandlat fram och tecknat med en Tjänsteleverantör. Vi har valt Gruppavtal med Telia, läs mer om erbjudandet på föreningens hemsida.

Fråga: Måste man välja alla tre tjänsterna i Gruppavtalet?

Svar: Ja, det är ett så kallat triple play-paket som innehåller Bredband, TV och Telefoni.

Fråga: Jag tycker bindningstiden för Gruppavtalet är lång, varför är det så?

Svar: Ja det är lång bindningstid, men det är kopplat till det låga priset. Man kan alltid beställa tjänster med kort bindningstid på www.zmarket.se

Fråga: I Gruppavtalet står att hastigheten mot internet är 1000/1000 Mbit/s, vad innebär det?

Svar: Man får samma hastighet ned som upp, 1000 Mbit/s. Tänk på att din utrustning  klarar 1000 Mbit/s annars blir den lägre

Fråga: Kan jag som företagare beställa Gruppavtalet?

Svar: Nej, det är en konsumenttjänst. Inte heller ideella föreningar kan beställa Gruppavtal.

Ordlista

Vad är fiber?
Fiber (fiberoptiskt bredband) är ett ledningsnät där informationen skickas
digitalt med hjälp av ljusimpulser.
Hela internet är till största delen uppbyggt av olika fibernät och det är
en förutsättning för internets existens.
Med fiber är det hårdvaran vi använder som begränsar hastigheten istället
för själva nätet som tex ADSL.
Detta innebär att din dator, router och bredbandsmodem avgör hur fort du kan surfa samt hur många som samtidigt kan surfa i ditt hemmanätverk.

Varför fiber?
Via samma anslutning kan du få både internet, telefon och tv mm.
Fibernätet grävs även ner vilket ger en driftsäkrare och mer störningsfri signal.
Vi får tillgång till högre hastighet vilket ger större möjligheter för dagens behov men framförallt alla framtidens tjänster.
Mer och mer information skickas över internet vilket ställer högre krav på val av nätet för distribution av denna information.
Vid åsknedslag leder inte fibern den elektriska impulsen vidare.
Vi får större valmöjlighet av tjänsteoperatörer vilket oftast leder till mycket billigare tjänster.

Kostnad?
Investeringen som krävs vid anslutningen är svår att uppskatta innan all projektering är klar.
En fiberanslutning ger valmöjligheter och du som konsument får större möjlighet till billigare tjänster vilket medför att investeringen snabbt betalar sig. Din fastighet stiger också i värde. Det blir avsevärt billigare att gå med i föreningen nu i början än att ansluta senare.

Hur kan jag hjälpa till?
Vi som idag ingår i styrelsen och driver arbetet framåt jobbar ideellt. Det behövs kunskap inom många områden för att ro projektet i hamn. Vill du hjälpa till är du välkommen att kontakta oss.
Använd vår kontaktlänk på startsidan när du vill ta kontakt med oss.

Bangiro
Använd Bg 5002-6491 för inbetalning till föreningen.