Ljus eller mörker?

Ljus eller mörker?

Övriga områden

För att utnyttja resurserna på rätt sätt, när vintern är som den är, fokuseras grävningen nu på att försöka fullfölja stråket till nod 2 i Draered. Därmed kan nodhuset sättas på plats, byggas invändigt och upprätta förbindelsen mellan nod 1 och 2. Utöver det kommer de längre grävsträckorna i grönytor som finns på område 2-4 prioriteras. Vi försöker hela tiden anpassa våra insatser med Vattenfalls grävningar.

För område 5 kommer föreningen och Fiberbolaget träffas på ett projektmöte 23/2. Där fastställs det sista kring grävsträckor, markavtal och detaljer i övrigt. Markägarmöte för alla i området är planerat till v 11.

Projektmötet för område 6 hålls 8/3 och markägarmöte är planerat till v 13.

Exakt dag och tid för markägarmötena för område 5-6 kommer meddelas på hemsida och SMS.

Till sist säger vi som vi brukar – mycket hänger på vädret. Det får inte bli ”mer vinter”, vi ser gärna en vårlik väderprognos både för dag och natt nu.

Styrelsen