Nu rör det sig på många fronter i vår fiberförening!

I Äspered (omr 1) blåser man in fiber för fullt och bara smärre grävningar kvarstår i området. Montering av anslutningsboxen är i startgroparna så nu måste du ha borrat i väggen. Medlemmar i detta område har också valt bland de tjänster föreningen kan erbjuda. Har du inte gjort detta ännu så ladda ner blanketten och skicka in omgående. Ni som inte gör ett aktivt val kommer att få ”öppet nät”. Just nu ser man inte att det kommer bli någon justering i planerat slutdatum. Kung Bore är den största hotbilden.

Grävning i område 2 är igång och de flesta grävstråk är slutplanerade, så nu kommer ni in i samma flöde av uppgifter som område 1 snart gått igenom vilket innebär grävning på tomt, borra i väggen, välja avtal mm. Informationsmöte ang. tjänster kommer förmodligen i februari. Har ni fått anslutningspunkter utsatta så vänta inte med att gräva på tomten. Instruktioner mm finns på hemsidan.

Även i område 3 rör det på sig. Slutplanering av linjesträckning pågår och kommer att bli klar i det snaraste. Endast ett par markägarkontakter skall tas sedan kan man börja sätta ut anslutningspunkter även här. Eftersom det finns så mycket färdigt genom samförläggning med Vattenfall kommer man snart att börja sammankoppla de sträckor som inte är grävda. Vänta inte med att gräva på egen tomt om ni redan fått fiberslang framdragen till tomtgränsen.

På område 4 kommer vi den närmaste tiden att traska runt i markerna för att skaffa underlag för slutligt karta. Även bör ni som fått fiberslang till tomtgränsen, genom samförläggning med Vattenfall göra en slutgrävning på tomten. Tjälen kan komma och överraska.

En uppmaning till er alla:
– Läs på hemsidan, där finns senaste information och instruktioner för grävning, anslutning mm. Gör detta kontinuerligt eftersom verkligheten kan förändras under arbetets gång. Under ”installationsområden” kommer löpande information om vad som händer i ditt område under byggtiden.

Draered-Äspereds Fiberförenings foto.