Ljus eller mörker?

Ljus eller mörker?

Övriga områden

För att utnyttja resurserna på rätt sätt, när vintern är som den är, fokuseras grävningen nu på att försöka fullfölja stråket till nod 2 i Draered. Därmed kan nodhuset sättas på plats, byggas invändigt och upprätta förbindelsen mellan nod 1 och 2. Utöver det kommer de längre grävsträckorna i grönytor som finns på område 2-4 prioriteras. Vi försöker hela tiden anpassa våra insatser med Vattenfalls grävningar.

För område 5 kommer föreningen och Fiberbolaget träffas på ett projektmöte 23/2. Där fastställs det sista kring grävsträckor, markavtal och detaljer i övrigt. Markägarmöte för alla i området är planerat till v 11.

Projektmötet för område 6 hålls 8/3 och markägarmöte är planerat till v 13.

Exakt dag och tid för markägarmötena för område 5-6 kommer meddelas på hemsida och SMS.

Till sist säger vi som vi brukar – mycket hänger på vädret. Det får inte bli ”mer vinter”, vi ser gärna en vårlik väderprognos både för dag och natt nu.

Styrelsen

Till Bornets kunder!

Till Bornets kunder!

Bornet, Split-Vision har ju beslutat att stänga sina ADSL uppkopplingar till nyår. För att tillmötesgå de kunder som finns i vårt fiberområde kommer man vänta tills vårt nät är upptänt. Skulle däremot deras utrusning gå sönder kommer man inte att reparera så vi får hoppas uppkopplingarna funkar.

Tänk på att ni själva får säga upp avtalet med Bornet i takt med att ni blir uppkopplade på vårt nät. Någon uppsägning sker inte från Bornet. Närmast nu område ett för anslutning.

Ett stort tack till Split-Vision för deras hjälp så ni Bornetkunder minimerar uppkopplingsproblem.

/Styrelsen Fiberföreningen

Nu rör det sig på många fronter i vår fiberförening!

I Äspered (omr 1) blåser man in fiber för fullt och bara smärre grävningar kvarstår i området. Montering av anslutningsboxen är i startgroparna så nu måste du ha borrat i väggen. Medlemmar i detta område har också valt bland de tjänster föreningen kan erbjuda. Har du inte gjort detta ännu så ladda ner blanketten och skicka in omgående. Ni som inte gör ett aktivt val kommer att få ”öppet nät”. Just nu ser man inte att det kommer bli någon justering i planerat slutdatum. Kung Bore är den största hotbilden.

Grävning i område 2 är igång och de flesta grävstråk är slutplanerade, så nu kommer ni in i samma flöde av uppgifter som område 1 snart gått igenom vilket innebär grävning på tomt, borra i väggen, välja avtal mm. Informationsmöte ang. tjänster kommer förmodligen i februari. Har ni fått anslutningspunkter utsatta så vänta inte med att gräva på tomten. Instruktioner mm finns på hemsidan.

Även i område 3 rör det på sig. Slutplanering av linjesträckning pågår och kommer att bli klar i det snaraste. Endast ett par markägarkontakter skall tas sedan kan man börja sätta ut anslutningspunkter även här. Eftersom det finns så mycket färdigt genom samförläggning med Vattenfall kommer man snart att börja sammankoppla de sträckor som inte är grävda. Vänta inte med att gräva på egen tomt om ni redan fått fiberslang framdragen till tomtgränsen.

På område 4 kommer vi den närmaste tiden att traska runt i markerna för att skaffa underlag för slutligt karta. Även bör ni som fått fiberslang till tomtgränsen, genom samförläggning med Vattenfall göra en slutgrävning på tomten. Tjälen kan komma och överraska.

En uppmaning till er alla:
– Läs på hemsidan, där finns senaste information och instruktioner för grävning, anslutning mm. Gör detta kontinuerligt eftersom verkligheten kan förändras under arbetets gång. Under ”installationsområden” kommer löpande information om vad som händer i ditt område under byggtiden.

Draered-Äspereds Fiberförenings foto.

Information till område 1!

Information till område 1!

Har du grävt färdigt på din egen tomt?

Nu har man börjat blåsa in fiber i 7 mm slangar och i nästa vecka börjas det med 14 mm slangarna. Är det inte färdiggrävt på din tomt när man är i området (FOS-skåpsområdet) tvingas man lämna din anslutning öppen. Extrablåsningar kommer då att ske när hela entreprenaden är klar, förhoppningsvis under vår-/sommar. Extrablåsning av fibern kommer också att medföra en extra kostnad.

Så viktigt är att grävningen på egen tomt blir färdigt omgående. Du som redan är klar kanske kan ha lite uppsikt i ditt område och påminna dina grannar som inte är klara. Alla ser tyvärr inte denna information eller läser hemsidan.

Vad gäller övriga områden som fått utsättning klar är det bra att ligga före och få fram fiberslangen på tomten. Utsättning görs av Fiberbolaget efterhand. Information om slangutlämning finns på hemsidan.

Lite info från din fiberförening

Lite info från din fiberförening

Grävningen i område 1 går nu mot sitt slut. Smärre grävarbeten kvarstår samt några tryckningar under Trafikverkets väg.
Grävning i område 2 har påbörjats under veckan. Vi väntar på tillstånd från Trafikverket och hoppas det kommer snart, så det inte blir ett hinder i det fortsatta arbetet. Reservplan finns att börja söderifrån också. För er som inte passerar Äspered varje dag ska veta att det är full fart och vi kommer till er också. Som nämnts tidigare fokuserar vi på ett område i taget för att ha koll både på arbete och kostnader. Slutlig planläggning pågår nu i område tre och fyra.

Vi vill tacka för förståelsen att vi behöver fakturera ut en stor del av medlemsinsatsen redan nu. Men förklaringen är enkel, vi är skyldiga att betala entreprenören allt eftersom bygget fortskrider, och det rullar på fortare nu. Det enda som kan stoppa är om tjälen kommer. Mot min vilja önskas nu en ”varm” vinter.

Det är lätt och sunt att ställa sig frågan – om vi redan nu vid etapp 1 betalat in så mycket pengar, hur ska det då räcka till hela projektet?

Svaret är att finansieringen av fiberbyggnaden fungerar så att vi själva står för huvuddelen av kostnaden, på det kommer sedan ett bidrag och tillsammans skall detta täcka hela kostnaden för projektet. Bidrag betalas ut först när projektet är klart, slutbesiktigat och godkänt av länsstyrelsen. Detta kan ta lång tid efter det att vi alla har fiber och vi måste låna pengar under tiden. Som ni förstår är det avgörande att få in det grundkapital vi medlemmar skall bistå med. Våra medlemsinsatser skall användas först. Det finns alltså inga andra kapitaltillskott under tiden. Vi måste ju betala allteftersom det byggs.

Vill också meddela att slangutlämning pågår i Lövaskog fram till jul och endast på måndagar. Därefter blir utlämning i Draered. Mer om detta senare.

Allt för denna gång
/Bengt

Hjälp

Finns det några som inte har tummen mitt i handen och vill hjälpa till?

Vi kommer eventuellt att själva montera fasadboxarna med tillhörande skydd. Vi har en arbetsledare i föreningen som erbjudit sig att ta ansvar för gruppen. Arbetet består alltså av att skruva fast fasadboxen och skyddsskena på väggen. Kanske behöver någon också hjälp med att borra hål i väggen. Lite hantverkskunskap erfordras, och lämpligt är kanske att jobba i par. Just nu är det område 1 som är lite brådis att få gjort och omfattar ca 140 boxar och skall vara klart om någon vecka. Arbetet sker när det passar, kväll, dag eller helg. Sedan fortsätter det i omgångar området runt under vinter/vår.

Hör av dig omgående till kontakt@draeredasperedfiber.se eller så kan ni skicka SMS med kontaktuppgifter eller ringa mig, Bengt tfn 0705-278094.

Draered-Äspereds Fiberförenings foto.

Lite Information

Arbetet med att vi ska få fiber pågår för fullt. Inte bara för föreningens representanter utan också i det praktiska grävarbetet. Entreprenaden går i etapper som vi nämnt tidigare. Etappkarta finns på hemsidan. Man håller nu på för fullt med flera maskinlag på etapp 1 i Äspered och där skall vara färdiggrävt om ca en månad. Etapp två påbörjas parallellt i takt med att delar av etapp 1 blir färdigt. För etapp ett kommer också snart ett möte kring de tjänster som erbjuds. Mer information om detta kommer att läggas ut på hemsidan.

Det har också varit uppstartsmöten för etapp tre och fyra men troligen ingen grävstart där före jul. För etapp fem och sex planeras uppstartsmöten men troligen inte genomförda förrän efter helgerna. Det är svårt att samla folk för möten i adventstider och det är också viktigt att entreprenören får tid till projekteringen.

Faktura nr tre kommer nu att skickas ut, den är på 7 500 kronor. Detta är en del av insatsbetalningen i din förening där maxpriset per medlem är totalt 20 000 kronor. Pengarna är nödvändiga för arbetet ska fortgå och för att komma i mål med hela entreprenaden som planerat. Fibergrävnigen är självfinansierad och de bidragspengar vi har beviljats kommer inte betalas ut förrän hela projektet är genomfört och slutbesiktigat.

Vi är medvetna om att väldigt många medlemmar ännu inte sett röken av en grävmaskin. Likaså att när fakturor ändå dimper ner i brevlådan skapar en viss frustration. Men att bygga nätet i etapper och ta in medel i den takt det behövs är en nödvändighet.

Det har kommit synpunkter på att vi inte informerar tillräckligt och där skall vi försöka bättra oss. Inom kort kommer vi att lägga ut lite bilder från etapp ett. För oss som är ideellt engagerade i föreningen är nu arbetet med att föra projektet framåt mycket intensiv och slitsamt. Det gäller att försöka balansera detta arbete med våra ordinarie arbeten och fritid. Vill också påminna att hemsidan är den formella informationskanalen.

Vi hoppas nu på en mild vinter (och inte den vargavinter det talas om) så grävarbetena inte stoppar redan i december.

Vi jobbar enträget vidare…

//Styrelsen

Inbjudan till område 1

Vi informerar om de olika tjänster- och beställningsmöjligheter som kommer erbjudas i nätet.

Plats: Dalsjöskolans Aula, måndag 14/11 kl. 18.00

Alla i omr. 1 skall senast 30/11 tacka JA eller NEJ till föreningens erbjudande om Gruppavtal.

Välkomna!

Faktura nr 3

Tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatör, områdesmöten, grävning… nu är det mycket som händer i vår förening! Glöm inte hålla utkik på hemsidan för uppdateringar kring utvecklingen av vårt fibernät och för att inte missa viktig information. Vi vill även passa på att informera om att faktura nummer tre kommer att dimpa ner i brevlådan hos er inom de närmaste veckorna.

Fakturabeloppet kommer att bli på 7 500kr.

Vill du ha hjälp med finansieringen finns mer info under ”Om föreningen”

Kommunikationsoperatör (KO) och Tjänsteleverantörer

Kommunikationsoperatör (KO) och Tjänsteleverantörer

KO

Föreningen har efter upphandling och utvärdering valt att teckna avtal med Zitius Service Delivery AB för att driva vårt nät. KO:s roll är, förutom att belysa fibern, att på ett konkurrensneutralt sätt ge medlemmarna tillgång till en mängd Tjänsteleverantörer.

Zitius är ett bolag inom Telia Company-koncernen.

 

De viktigaste faktorerna i valet av KO var:

  • Tillgång på Tjänsteleverantörer och upplevd kvalitet på deras respektive tjänster
  • Ekonomi för föreningen och medlemmarna
  • Genomförande
  • Service
  • Möjlighet till Gruppavtal

 

Zitius tillhandahåller en beställningsportal där vi så småningom kan beställa tjänster, här kan du se hur den ser ut:

www.qmarket.se

Observera att vi ännu inte kan beställa eller hitta vårt område på sidan, men man kan se vilka Tjänsteleverantörer som finns att välja mellan.

 

Tjänsteleverantörer och Gruppavtal

När KO:n driftsatt nätet kommer vi att kunna välja Tjänsteleverantör för olika tjänster via beställningsportalen, det gör var och en efter eget tycke.

Föreningen avser att teckna ett så kallat Gruppavtal med en av Tjänsteleverantörerna. Detta ger medlemmarna i vår förening avsevärt bättre pris för Bredband, TV och Telefoni i ett så kallat triple play-paket.

För att få en bredare bild över vad som kunde anses viktigt i tjänsteinnehållet utifrån ålder valde vi här, utöver styrelsens representanter, att rådfråga en referensgrupp bland medlemmarna där snittåldern var avsevärt lägre gentemot den i styrelsen.

Efter utvärdering av de fyra Tjänsteleverantörer som erbjuder Gruppavtal föll valet på Telia.

Utifrån uppställda kriterier så som pris, antal TV-kanaler, Play-tjänster och hastighet mot Internet blev valet till slut ganska enkelt.

 

Vi återkommer via föreningens hemsida med mer ingående information angående Gruppavtalet inom kort. Det är viktigt att hålla sig informerad om detta och ta ställning till Gruppavtalet, alla medlemmar kommer att få svara ja- eller nej tack.

Föreningen kommer själva att administrera beställningar av Gruppavtal, det kan alltså inte beställas via beställningsportalen.

De som väljer att teckna Gruppavtalet är givetvis fria att dessutom teckna tjänster från andra Tjänsteleverantörer via beställningsportalen.

De som inte vill teckna Gruppavtalet kan fritt välja Tjänsteleverantör/er via beställningsportalen.