Fastighetsöverlåtelse

Ägarbyte

Viktigt vid försäljning/överlåtelse av fastighet

Medlemskap
När en fiberansluten fastighet ska byta ägare är det viktigt att man redan från början klargör vad som gäller med fiberanslutningen, medlemskapet och ägarandelen i fiberföreningen. Om mäklare anlitas är det viktigt att redan från början informera denne om saken så att det finns med i planeringen.
Fiberföreningens nät är en anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på.
Viktigt är även att det klargörs både för säljaren och köparen att en ny ägare av fastigheten också tar över medlemskap och ägarandel i fiberföreningen (den ekonomiska föreningen).
Det är även viktigt att det anges när överlåtelsen sker så att det inte råder någon tvekan om vem som ska betala eventuella avgifter vid ett visst tillfälle eller få eventuell återbetalning.
Vid en fastighetsförsäljning skall därför, förutom köpeavtal för fastigheten, även upprättas ett överlåtelseavtal för andelsrätten och medlemskap i den ekonomiska föreningen.
Vi har tagit fram en mall till ett överlåtelseavtal som kan användas av föreningens medlemmar vid överlåtelse. Fyll i uppgifter om säljare (nuvarande medlem), köpare (endast ett namn/en person kan bli medlem), aktuell fastighet, datum för överlåtelse samt underteckna avtalet.
Sker överlåtelsen genom bodelning, arv, gåva, eller testamente, kan ovan nämnda överlåtelseavtal användas som intyg till föreningen om att överlåtelse skett. Skriv då på avtalsblanketten att andelen överlåtits genom bodelning, arv, etc. Köparen skickar in avtalet till föreningen. Avtalet gäller då som medlemsansökan från den nya fastighetsägaren.
Föreningens styrelse behandlar medlemsansökan med överlåtelseavtalet som grund.Föreningen meddelar parterna om godkänt medlemskap eller ej.

Markupplåtelseavtal
Nye fastighetsägaren skall också skriva ett nytt Markupplåtelseavtal och skicka in till föreningen.
Länkar till avtal att skicka i till föreningen:

Överlåtelseavtal
Markupplåtelseavtal

Skicka in till denna adress

Draered-Äspered Fiberförening
c/o Elisabet Larsson Juvén
Hulta Kronoberg
516 91 Dalsjöfors

Gruppavtal

I de fall säljaren/överlåtaren har tecknat gruppavtal med föreningen ska även detta överlåtas. Avtalsmallen för överlåtelse hanterar även denna överlåtelse.

När överlåtelse av gruppavtal görs ska den frånträdande kontakta Telias kundtjänst och avbeställa sina tjänster.

Den tillträdande ska ringa Telias kundtjänst och aktivera tjänsterna. Då ska också meddelas eventuellt medflyttande telefonnummer och mailadress (om ni har telia.com-adress) som ska ingå i gruppavtalet.