Infomöte område 4

Infomöte område 4

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 4,
Draered Ammarp Övrarp Skälvarås
Tisdag 11 oktober kl 18.30 i Äspereds sportstuga.
Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras.

Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.
Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen.

Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.
Se området under fliken Installationsanvisningar Område 4
Draered Ammarp Övrarp Skälvarås på hemsidan
Välkommen till detta uppstartsmöte!
SPRID DETTA MEDDELANDE TILL DINA GRANNAR!
Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig: Bengt Belfrage. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
www.draered-asperedfiber.se
OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 4!
Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.