Informationsmöte Område 3 Stuvhult Dusekärr Fågelsången.

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 3, Stuvhult Dusekärr Fågelsången.
Tisdag 20 september kl 18.30 i Äspereds sportstuga.

Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras. Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen. Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.

Se området under fliken Installationsanvisningar    Områdeskarta 3  Stuvhult Dusekärr Fågelsången m.m  här på hemsidan

Välkommen till detta uppstartsmöte!

Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig:Göran Pantzar 0706 39 31 13

OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 3! Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.