Infomötet i tisdags

I går kväll, tisdag hade vi informationsmöte för område fyra. Ett 80-tal personer var med på mötet i Äspereds sportstuga. Möten för område fem och sex är ännu inte planerat.

Under närmaste tiden kommer fler grävlag igång, i första hand inom område ett. Vår entreprenör flyttar succesivt över resurser till oss från annan fibergrävning, där man nu avslutar sin entreprenad. Målet är att slutföra ett område i taget. Detta bland annat för att få upptänt så fort som möjligt och naturligtvis ha översikt på ekonomin.

Det är också många tillstånd som krävs från Trafikverket, Kommunen, Länsstyrelsen med flera vilket Fiberbolaget kontinuerligt jobbar med. Normalt önskar vi inte gå efter Trafikverkets vägar på grund av kostnader och långa handläggningstider men i ett fall har vi oplanerat fått göra detta. Minst åtta veckors handläggning fördröjer naturligtvis vissa delar av området. I övrigt jobbar man efter den ungefärliga tidsplanen som sagts.