Hjälp

Finns det några som inte har tummen mitt i handen och vill hjälpa till?

Vi kommer eventuellt att själva montera fasadboxarna med tillhörande skydd. Vi har en arbetsledare i föreningen som erbjudit sig att ta ansvar för gruppen. Arbetet består alltså av att skruva fast fasadboxen och skyddsskena på väggen. Kanske behöver någon också hjälp med att borra hål i väggen. Lite hantverkskunskap erfordras, och lämpligt är kanske att jobba i par. Just nu är det område 1 som är lite brådis att få gjort och omfattar ca 140 boxar och skall vara klart om någon vecka. Arbetet sker när det passar, kväll, dag eller helg. Sedan fortsätter det i omgångar området runt under vinter/vår.

Hör av dig omgående till kontakt@draeredasperedfiber.se eller så kan ni skicka SMS med kontaktuppgifter eller ringa mig, Bengt tfn 0705-278094.

Draered-Äspereds Fiberförenings foto.