Lite Information

Arbetet med att vi ska få fiber pågår för fullt. Inte bara för föreningens representanter utan också i det praktiska grävarbetet. Entreprenaden går i etapper som vi nämnt tidigare. Etappkarta finns på hemsidan. Man håller nu på för fullt med flera maskinlag på etapp 1 i Äspered och där skall vara färdiggrävt om ca en månad. Etapp två påbörjas parallellt i takt med att delar av etapp 1 blir färdigt. För etapp ett kommer också snart ett möte kring de tjänster som erbjuds. Mer information om detta kommer att läggas ut på hemsidan.

Det har också varit uppstartsmöten för etapp tre och fyra men troligen ingen grävstart där före jul. För etapp fem och sex planeras uppstartsmöten men troligen inte genomförda förrän efter helgerna. Det är svårt att samla folk för möten i adventstider och det är också viktigt att entreprenören får tid till projekteringen.

Faktura nr tre kommer nu att skickas ut, den är på 7 500 kronor. Detta är en del av insatsbetalningen i din förening där maxpriset per medlem är totalt 20 000 kronor. Pengarna är nödvändiga för arbetet ska fortgå och för att komma i mål med hela entreprenaden som planerat. Fibergrävnigen är självfinansierad och de bidragspengar vi har beviljats kommer inte betalas ut förrän hela projektet är genomfört och slutbesiktigat.

Vi är medvetna om att väldigt många medlemmar ännu inte sett röken av en grävmaskin. Likaså att när fakturor ändå dimper ner i brevlådan skapar en viss frustration. Men att bygga nätet i etapper och ta in medel i den takt det behövs är en nödvändighet.

Det har kommit synpunkter på att vi inte informerar tillräckligt och där skall vi försöka bättra oss. Inom kort kommer vi att lägga ut lite bilder från etapp ett. För oss som är ideellt engagerade i föreningen är nu arbetet med att föra projektet framåt mycket intensiv och slitsamt. Det gäller att försöka balansera detta arbete med våra ordinarie arbeten och fritid. Vill också påminna att hemsidan är den formella informationskanalen.

Vi hoppas nu på en mild vinter (och inte den vargavinter det talas om) så grävarbetena inte stoppar redan i december.

Vi jobbar enträget vidare…

//Styrelsen