Lite info från din fiberförening

Lite info från din fiberförening

Grävningen i område 1 går nu mot sitt slut. Smärre grävarbeten kvarstår samt några tryckningar under Trafikverkets väg.
Grävning i område 2 har påbörjats under veckan. Vi väntar på tillstånd från Trafikverket och hoppas det kommer snart, så det inte blir ett hinder i det fortsatta arbetet. Reservplan finns att börja söderifrån också. För er som inte passerar Äspered varje dag ska veta att det är full fart och vi kommer till er också. Som nämnts tidigare fokuserar vi på ett område i taget för att ha koll både på arbete och kostnader. Slutlig planläggning pågår nu i område tre och fyra.

Vi vill tacka för förståelsen att vi behöver fakturera ut en stor del av medlemsinsatsen redan nu. Men förklaringen är enkel, vi är skyldiga att betala entreprenören allt eftersom bygget fortskrider, och det rullar på fortare nu. Det enda som kan stoppa är om tjälen kommer. Mot min vilja önskas nu en ”varm” vinter.

Det är lätt och sunt att ställa sig frågan – om vi redan nu vid etapp 1 betalat in så mycket pengar, hur ska det då räcka till hela projektet?

Svaret är att finansieringen av fiberbyggnaden fungerar så att vi själva står för huvuddelen av kostnaden, på det kommer sedan ett bidrag och tillsammans skall detta täcka hela kostnaden för projektet. Bidrag betalas ut först när projektet är klart, slutbesiktigat och godkänt av länsstyrelsen. Detta kan ta lång tid efter det att vi alla har fiber och vi måste låna pengar under tiden. Som ni förstår är det avgörande att få in det grundkapital vi medlemmar skall bistå med. Våra medlemsinsatser skall användas först. Det finns alltså inga andra kapitaltillskott under tiden. Vi måste ju betala allteftersom det byggs.

Vill också meddela att slangutlämning pågår i Lövaskog fram till jul och endast på måndagar. Därefter blir utlämning i Draered. Mer om detta senare.

Allt för denna gång
/Bengt