Senaste nytt

Här lite information från din fiberförening.

 

Först vill vi glädjande meddela att vi är drygt 480 medlemmar och har en täckningsgrad på ca 90% inom området. Områdeskarta kan du se här på hemsidan.

 

Vi går nu in i ”anbudsfasen” och förberdelser pågår för fullt att få klart anbudsunderlag för grävning och kommande tjänsteoperatörer. Ett stort arbete som sköts av arbetsgrupper i styrelsen och andra med stort kunnande. Planeras att få ut anbudsförfrågan direkt efter helgerna.

 

Det beslut vi väntar på om bidrag från jordbruksverket har flyttats fram till februari/mars. Så vi hoppas på beslut så det praktiska arbetet kan starta till våren.

 

Som ni vet jobbar vi ideellt i styrelsen men vi skall försöka få ut mer information denna väg samt på facebook. För att sprida informationen inom området vore det bra om ni delar detta samt sprider informationen till grannar och andra intresserade. Kommunikationen med er är fb, hemsida och vid viktig information kommer vi att använda SMS. Tyvärr är mail komplicerat i så härstora grupper.