Info från din fiberförening

Info från din fiberförening:

Det har varit styrelsemöte och mycket är på gång just nu med bland annat underlag för upphandlingar. Preliminärt skall vi ut med förfrågningar i början av året. Det arbetas intensivt med att grovt staka ut ledningsdragningar inom s.k. FOS områden. Vill påminna er som inte skrivit marupplåtelseavtal att ladda ner från hemsidan och skicka in.

Skall ni sälja fastigheten eller känner någon som gör detta så är det viktigt att skriva på ett överlåtelseavtal. Så länge ni inte gjort det är ni medlemmar i föreningen och får fakturor från föreningen och är då betalningsskyldiga.

Vår ekonomiansvarige har förtjänstfullt varit med under uppstarten men kommer inte att fortsättningsvis sköta det löpande arbetet. Därför ställer vi frågan om det är någon inom föreningen som jobbar med ekonomi och ev. kan ta över denna syssla. Det är en uppgift som måste skötas på ett professionellt sätt.

Till föreningsstämman i maj/juni måste vi få fram en valberedning. Skulle någon i styrelsen sluta är det svårt att på enstämma plocka upp rätt person därför bör börja jobba redan under vårvintern. Någon av er som vill delta?

Hör av er till oss via mail. Adresser hittar du på hemsidan.

För närvarande pågar samförläggning med Vattenfall i Stuvhult. Ett fantastiskt erbjudande från att till låg kostnad få fiberslang i marken. Vi hoppas på fler områden med samförläggning. Fiberslang är nu nerlagd i Draered, vissa delar av Äspered centralort och Stuvered.

Skall ni gräva på tomten? Passa på att lägga ner fiberslang. Kontakta oss så kan ni hämta slang. Förutsättning är att området är projekterat av oss. Mailadress på hemsidan.

Samtidigt vill vi önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År