Vi dementerar rykten !

Vi har tyvärr blivit medvetna om att rykten florerar angående att vi inte förbereder för kommande medlemmar.
Detta stämmer inte!

Det kommer att finnas kapacitet för alla inom vårt område att kunna få fiber även
om man i dagsläget sagt nej!

När vi nu kommer  bygga med bidrag på 40% från Länsstyrelsen och med sam-byggnation ihop med tex Vattenfall kommer det att vara väsentligt billigare än en senare anslutning.

För en senarelagd anslutning kommer prislappen att vara högre!
Hur mycket går inte gissa sig till utan det beror på fall till fall!
Orsaken är att vi inte har nåt bidrag för anslutningar som görs senare vilket kommer
medföra en kostnad som är den faktiska kostnaden för anslutning.

Den 15 oktober införs en höjning för efterkomna anslutningsavtal med 5 000 kr/fastighet.
Detta på grund av att vi nu börjar med upphandlingsfasen och projekteringsarbeten för hela området.


Nytt avtal kommer att gälla från och med 15 oktober.
Detta med en ökad kostnad med 5 000 kr/fastighet.

Passa på att teckna avtal omgående för att komma med till rätt pris. Avtal hittar du på hemsidan.

Vi sitter just nu mitt uppe i arbetet att dimensionera hela området
då vi närmar oss 500 medlemmar.

Allt arbete görs ideellt vilket medför att vi jobbar med detta helt på vår fritid
och vi fokuserar på det som är viktigt för stunden!
Vi behöver mer hjälp och känner du att du kan bidra är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vi har inte riktigt hunnit med att få ut information så som vi önskat men vi försöker delge det som är viktigast efter hand.

Vi beklagar att vissa av våra medlemmar inte känt sig uppmärksammade men har ni synpunkter ber vi er komma direkt till oss! Det är bättre än att tro att nåt är på ett visst sätt för att sprida detta vidare.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan! www. https://draered-asperedfiber.se/

Viktigt datum är 30/11 då Länsstyrelsen skall meddela vilka föreningar som
beviljas bidrag för denna period!

Efter detta så kan vi planera hur och vad vi skall göra som nästa steg!

Med vänlig hälsning Styrelsen