Stämman

 

20160511_181924

 

Fiberföreningen hade i går sin första ordinarie stämma. Ca 150 personer var på plats och fick även information om var vi står idag.

Styrelsen utökades till nio personer och nya i styrelsen är Tiina Lindqvist och Göran Pantzar. Det beslutades om en årlig medlemsavgift på 200 kronor.

Vår gräventreprenör presenterades, Adrian Aho, Fiberbolaget i Borås. De startar snart med planering av arbetet och grävning kan komma igång under sommaren tidig höst. Mer information kommer senare på hemsidan. Det kommer också att bli samrådsmöten tillsammans med er innan grävning påbörjas.

Under maj månad kommer också att skickas ut en faktura på 7 500kr samt medlemsavgiften på 200kr med betaldag 30 juni.

Hemsidan är vår officiella informationsplats och där kommer du att få information om t.ex. hur du gräver och förlägger på din egen tomt.