Sista Chansen

Vi har nu utsett entreprenör för att gräva för vår fiber, vilken omgående kommer att starta upp projektering av fiberläggningen. Detta betyder att efter projektering upphör gällande pris för anslutning. Efter uppstart i ett område kommer nya medlemmar att få stå för hela grävkostnaden från anslutningsskåp plus oreducerad insatsavgift. Nytt pris är ännu inte satt men det kommer att bli avsevärt dyrare än det maxbelopp på 20 000kronor som gäller idag.

Därför är det viktigt att nå ut till de som ännu inte blivit medlemmar i föreningen. Informera dina grannar och försök få med de som ännu inte anslutit sig. Vid oklarheter så hänvisa till någon av oss i styrelsen.

Som det ser ut i nuläget kommer vi att starta grävning i Äspered och fortsätta i mindre områden.