Samrådsmöten

I augusti startar samrådsmöten upp där fiberdragning presenteras. Mötena kommer vara områdesvis och hela vårt fiberområde är uppdelat i sju områden. Ex. är Äspered centralort och Lövaskog område ett och kommer ha sitt möte i början av augusti. Vi återkommer med datum. Platsen är Äspered sportstuga.

På dessa möte är det viktigt att du är deltar på mötet. Här får du ex. reda på var din anslutning kommer att ske. Grävinstruktion finns nu på hemsidan.

Vi planerar att kalla via SMS men kallelsen kommer också att finnas på hemsidan. Snart kommer också områdeskarta att läggas ut där. Sprid denna information till dina grannar.