Område 6 Taryd Kronodal Björnhult

Information om Boxutlämning för Telias gruppavtal

 OBS! Endast för Telia’s Gruppavtal

Utlämning kommunikationsbox


17-11-10
Driftsättning för område 5 samt delar av område 4 och 6
Den slutliga planeringen för att driftsätta resterande delar av nätet pågår nu. Likaså de sista arbetsmomenten med grävning, blåsning, svetsning och boxmontage. Därefter dras en patchkabel av föreningsrepresentanter mellan anslutningsboxen och in genom väggen.

Det är ytterst viktigt att alla medlemmar gjort alla sina åtaganden helt klara. Det är en förutsättning för att kunna tända nätet.
Det som nu kommer hända är att Zitius entreprenör – Elektronikhuset – kommer att kontakta alla medlemmar i dessa områden – dvs alla återstående fastigheter som ännu inte är upptända.

Det telefonnummer ni uppgett till föreningen är det de kommer söka er på. Har ni bytt telefonnummer sedan ni skrev anslutningsavtalet – ska ni anmäla det i ett mail till kontaktadressen på hemsidan. Kan de inte nå er på uppgett telefonnummer försenas er anslutning på obestämd tid.

De kommer boka tid med er för montage av mediaomvandlare och driftsättning. De behöver alltså komma in till alla och utföra ca 15 minuters arbete. Är det svårt att hitta lämplig tid kanske granne eller annan kan få tillgång till nyckel. Föreningens områdesansvarige kanske kan vara ”nyckelpiga” om det känns bra för dig.

Var vaksam på om ett 0501-nummer ringer dig, det är sannolikt de som försöker nå dig för tidsbokning.

  • De dagar de kommer söka er för att boka upp tider är sannolikt från 4/12 till 13/12
  • De dagar installationerna/driftsättningen kommer att ske är 14-15/12

När de monterat mediaomvandlaren är nätet driftsatt.

Ni som beställt gruppavtal kommer få meddelande om tid och plats att kvittera ut er hårdvara – router, TV-box och fjärrkontroll. Läs också info om detta här på hemsidan.

När ni fått er mediaomvandlare installerad – ska ni via dator eller Telias kundtjänst aktivera era tjänster. Efter detta är gjort tar det några dagar innan alla tjänsterna är igång.

Ni som kommer beställa tjänster på det öppna nätet via www.zmarket.se kan göra det efter att mediaomvandlaren är monterad.

Tänk på att mediaomvandlarens elsladd inte ska dras ur elkontakten.

Under driftsättningsfasen är det viktigt att Zitius via fibern får kontakt med alla mediaomvandlare i nätet för att säkerställa att förbindelse är etablerad hela vägen till ditt hem. Vi ber därför alla, även ni som beställt en passiv anslutning, att låta elsladden till mediaomvandlaren vara inkopplad 14 dagar efter installationen.


Det är i stort sett färdiggrävt i ditt område och entreprenören har slutfört och färdigställt alla ytor.

Synpunkter och frågor kring utfört arbete i samband med fiberentreprenaden handhas direkt av Fiberbolaget och behandlas inte av fiberföreningen. Därför gör du så här:

  • Gäller det grävning för stamledning i vägområden, skogsmark eller andra ytor kontaktar du via mail till mikael.isaksson@elfiberbolaget (tfn. 0760 134421).
  • Gäller det synpunkter på din tomtgrävning kontaktar du den entreprenör som utfört arbetet. Gäller det Aplareds Gräv har, som vi tidigare meddelat, gått i konkurs. Ev kan du nå Michael Karlsson tfn 0708-866955.

Områdeskontakt: Mats Englund 0703 29 62 22