Nytt om avtalspriser!

Den 15 oktober införs en höjning för efterkomna anslutningsavtal med 5 000 kr/fastighet.
Detta på grund av att vi nu börjar med upphandlingsfas och projekteringsarbeten för hela området.

Nytt avtal kommer att gälla från och med 15 oktober.
Detta med en ökad kostnad med 5 000 kr/fastighet.

Då entreprenaden startat och vid framtida inträde i föreningen kommer man att ta ut den faktiska kostnaden för grävning och anslutning. Den lägsta anslutningskostnaden kommer då bli avsevärt högre. Detta bland annat för att vi inte kan tillgodoräkna oss de bidrag som idag finns.

 

Så passa på att teckna avtal omgående för att komma med till rätt pris. Avtal hittar du här på hemsidan.