Markavtal, samförläggning, medlemsmöte mm.

För att vara förberedda om vi får klart med bidrag (så grävning kan börja) har vi nu börjat kontrollera att markavtal inkommit på hela ledningssträckningen. Slutförs denna månad.

 

Under veckan har anbudsunderlaget lagts ut för att ta in priser på markentreprenaden. Svar skall vara inne i månadsskiftet feb/mars.

 

Samförläggningen med VattenfalI i Stuvhult och Draered (söder om väg 1700) är nu färdiggrävt. Sedan tidigare är stora delar av Äspered centralort och Lövaskog också färdigt. Hoppas fler områden är på gång hos Vattenfall. Är något på gång i ert område så hör av er. Mycket förmånligt med samförläggning.

 

Det planeras ett medlemsmöte i mars för att informera om var vi står. Troligen blir mötet i Dalsjöskolans aula.

 

Vill också påminna om att vi söker personer som vill engagera sig i föreningsarbetet. Bland annat behöver vi tillsätta en valberedning.