Kommunikationsoperatör (KO) och Tjänsteleverantörer

Kommunikationsoperatör (KO) och Tjänsteleverantörer

KO

Föreningen har efter upphandling och utvärdering valt att teckna avtal med Zitius Service Delivery AB för att driva vårt nät. KO:s roll är, förutom att belysa fibern, att på ett konkurrensneutralt sätt ge medlemmarna tillgång till en mängd Tjänsteleverantörer.

Zitius är ett bolag inom Telia Company-koncernen.

 

De viktigaste faktorerna i valet av KO var:

  • Tillgång på Tjänsteleverantörer och upplevd kvalitet på deras respektive tjänster
  • Ekonomi för föreningen och medlemmarna
  • Genomförande
  • Service
  • Möjlighet till Gruppavtal

 

Zitius tillhandahåller en beställningsportal där vi så småningom kan beställa tjänster, här kan du se hur den ser ut:

www.qmarket.se

Observera att vi ännu inte kan beställa eller hitta vårt område på sidan, men man kan se vilka Tjänsteleverantörer som finns att välja mellan.

 

Tjänsteleverantörer och Gruppavtal

När KO:n driftsatt nätet kommer vi att kunna välja Tjänsteleverantör för olika tjänster via beställningsportalen, det gör var och en efter eget tycke.

Föreningen avser att teckna ett så kallat Gruppavtal med en av Tjänsteleverantörerna. Detta ger medlemmarna i vår förening avsevärt bättre pris för Bredband, TV och Telefoni i ett så kallat triple play-paket.

För att få en bredare bild över vad som kunde anses viktigt i tjänsteinnehållet utifrån ålder valde vi här, utöver styrelsens representanter, att rådfråga en referensgrupp bland medlemmarna där snittåldern var avsevärt lägre gentemot den i styrelsen.

Efter utvärdering av de fyra Tjänsteleverantörer som erbjuder Gruppavtal föll valet på Telia.

Utifrån uppställda kriterier så som pris, antal TV-kanaler, Play-tjänster och hastighet mot Internet blev valet till slut ganska enkelt.

 

Vi återkommer via föreningens hemsida med mer ingående information angående Gruppavtalet inom kort. Det är viktigt att hålla sig informerad om detta och ta ställning till Gruppavtalet, alla medlemmar kommer att få svara ja- eller nej tack.

Föreningen kommer själva att administrera beställningar av Gruppavtal, det kan alltså inte beställas via beställningsportalen.

De som väljer att teckna Gruppavtalet är givetvis fria att dessutom teckna tjänster från andra Tjänsteleverantörer via beställningsportalen.

De som inte vill teckna Gruppavtalet kan fritt välja Tjänsteleverantör/er via beställningsportalen.