Inte aktivera anslutning

Du som redan i ”Anslutningsavtalet” angett att anslutningen ska vara passiv och nu avstår från att välja Alternativ 1 eller 2 betalar vid senare aktivering 500 kronor i engångsavgift och den löpande Serviceavgiften.

Tjänsteavtal

Återigen, tänk på att Tjänsteavtal måste skrivas på i två ex. och skickas in av alla.