Informationsmöte Område 1

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 1, Äspered centralt och Lövaskog.
Tisdag 9 augusti kl 18.30 i Äspereds sportstuga.

Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras. Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen. Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.

Se området under fliken Installationsanvisningar    Områdeskarta 1    Äspered Lövaskog här på hemsidan

Välkommen till detta uppstartsmöte!

Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig: Per-Gösta Persson 0702 44 70 63

OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 1! Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.