I dag kom beskedet vi väntat på

Vi har nu fått godkänt vår bidragsansökan.

Ett fantastiskt arbete har utförts att så snabbt komma till denna fas. Det är bara 11 månader sedan vi hade vårt första konstituerande möte i föreningen! Betänk det! Vi har jobbat oerhört målinriktat och snabbt. Och det ger resultat.
Nu gläds vi i styrelsen tillsammans med alla medlemmar åt att vi fått godkänt bidraget.

Så nu kommer nästa fas att godkänna entreprenör och starta upp grävarbetet.

Grattis alla medlemmar!Besked