Gruppavtal med Telia

Gruppavtal med Telia samt möjlighet att komplettera

  • Månadsavgift 389 kr/månad
  • Serviceavgift 89 kr/månad (fastslås årligen på stämma.)

Innehåll Gruppavtal Telia

Handbok Installation

Tjänsteavtal

Återigen, tänk på att Tjänsteavtal måste skrivas på i två ex. och skickas in av alla.


Gruppavtal med Telia
(Alternativ 1 i tjänsteavtalet.)

I Draered-Äspered Fiberförening har vi ett tecknat gruppavtal med Telia. Det ger medlemmarna möjlighet att få Bredband, Digital-TV och Telefoni för 389 kr/månad.

Alla medlemmar har under bygg- och driftsättningsfasen av nätet fått möjlighet att ingå detta avtal genom att välja Alternativ 1 i föreningens Tjänsteavtal. Vilket innebär att man binder sin fastighet till gruppavtalet till 2022-01-30.

Du kan också uppgradera Gruppavtalet enligt information på Telias hemsida eller komplettera Telias gruppavtal med tjänster på www.zmarket.se

Från och med 2017-08-15 fastslås avtalet och antalet ingående medlemmar därefter räknas nybeställningar av gruppavtal som tillkommande.

Möjligheten att få ta del av gruppavtalet efter detta datum finns, men med visst förbehåll.

Efter att avtalet fastslagits, enligt ovan, betalar varje tillkommande medlem all hårdvara (Router och TV-box), till det pris som då gäller (juni 2017 är priset 2 300 kr). Föreningen äger alltid all hårdvara under avtalstiden.

Avtalet med Telia öppnas upp för tillkommande medlemmar 1 gång/år, för vår del i februari månad. Fram till och med år 2021 har vi denna möjlighet. Året därpå löper vårt avtal ut och vi står då inför ny upphandling med någon tjänsteleverantör. För att teckna nytt gruppavtal med inträde i februari, måste föreningen ha din beställning(nytt Tjänsteavtal) senast under januari månad

Notera:
– att från och med 2017-08-15 betalas hårdvaran av tillkommande medlemmar
– att antalet kanaler i Telias kanalpaket Lagom både kan öka och minska under avtalstiden
– att priset
389 kr/mån ligger fast under hela avtalstiden
– att föreningens serviceavgift är 89 kr/månad (fastslås årligen på stämma.)
– att du kan komplettera Telias gruppavtal med tjänster från Z-market