Fiberanslutning Steg för steg

FIBERANSLUTNING – Steg för steg

 

tabell

Utbyggnaden av nätet sker i olika etapper, vi gräver område för område. Därefter sker fiberanslutningen enligt denna sammanfattande beskrivning

Löpande information samt instruktioner hittar du på Hemsidan.  Under fliken ”Installationsområde” finns info för just ditt område.

Steg för steg

  1. När grävning har påbörjats i området kommer slang för fibern att läggas ner och vi gräver fram till din tomtgräns. Ibland blir det uppehåll i grävningen, det kan bero på att man måste invänta något tillstånd, byta maskintyp eller annat.
  2. När Fiberbolaget märkt ut var fibern kommer in på din tomt är det dags för dig att börja gräva. Slang och varningsnät hämtas på den plats föreningen anger här på hemsidan. Du bör gräva minst 35 cm djupt så att inte slangen skadas vid framtida grävningar i trädgården. Läs också föreningens instruktion för grävning på egen tomt här, innan du börjar gräva.
    Vill du ha hjälp med grävningen finns beställningsblankett här. Observera att denna beställning är en ren affär mellan dig som fastighetsägare och gräventreprenören, föreningen har inget med den att göra mer än att förmedla kontakten. Andra entreprenörer efter eget önskemål kan givetvis anlitas.
  1. När du grävt klart finns slangänden vid din husfot där kabelintaget kommer att bli. En anslutningsbox kommer att monteras på huset dit slangen ansluts. Innan anslutningsboxen monteras ska du ha borrat ett minimum 16 mm hål genom ytterväggen. (50-150 cm från marknivå) I det borrade hålet sätter du ett 16 mm VPrör. (se instruktion på hemsidan) Via denna kommer sedan fibern att komma in i huset.
  1. Själva fiberkablarna blåses in i de nergrävda slangarna och ansluts i en kontakt i anslutningsboxen.
  1. Från anslutningsboxen på utsidan dras sedan en patchkabel som ansluts i kontakten i anslutningsboxen – in genom röret i väggen – vidare på insidan till platsen där Mediaomvandlaren kommer att monteras av Kommunikationsoperatören.
  1. Nu är det klart för slutkontroll, driftsättning och leverans av tjänster i nätet.