Eget val via Zmarket

Eget val via Zmarket
(Alternativ 2 i tjänsteavtalet.)

Här gör du ett eget val av tjänster via www.zmarket.se
Notera:
– att månadsavgift xx kr beror på vald tjänst/er hos respektive tjänsteleverantör
– att föreningens serviceavgift är 89 kr/månad (fastslås årligen på stämma.)
Notera att du själv närsomhelst kan beställa och hantera tjänster via Zmarket.

Zmarket

Tjänsteavtal

Återigen, tänk på att Tjänsteavtal måste skrivas på i två ex. och skickas in av alla.