Avtalskrivarkvällen för ”Dannikevägen”

Nu är fjärde avtalskrivarkvällen färdig.
Vi fick in en bra bunt med avtal med vi saknade en del folk som vi behöver få in avtal från. Ni som känner till några av dessa ber vi om hjälp med att informera detta.

Dessa personer måste ta kontakt med era kontaktpersoner i området alternativt skicka eller lämna in avtalen direkt till oss enligt postadressen under kontakt här på hemsidan.

Kom ihåg att båda avtalen ska skrivas under i två exemplar då vi signerar det ena och returnerar till er.