Anbudsunderlag

Nu är anbudsunderlag för markentreprenaden färdig och kommer att lämnas ut. Spännande och se hur många svar vi får in och vad priset hamnar på. Får vi bara besked om bidrag under vår-vintern så kan vi gå igång med grävning när tjälen släpper. Men det finns tyvärr en viss osäkerhet om länsstyrelsens beslutsdatum