Installationsområden

Områdesindelning 07 2016 kopiera2

Det är nu färdigt och ljussatt i alla områden.
Vår entreprenör har också slutfört och färdigställt alla ytor.

Synpunkter och frågor kring utfört arbete i samband med fiberentreprenaden handhas direkt av Fiberbolaget och behandlas inte av fiberföreningen. Därför gör du så här:
Gäller det grävning för stamledning i vägområden, skogsmark eller andra ytor kontaktar du via mail till mikael.isaksson@elfiberbolaget (tfn. 0760 134421).
Gäller det synpunkter på din tomtgrävning kontaktar du den entreprenör som utfört arbetet. Gäller det Aplareds Gräv har, som vi tidigare meddelat, gått i konkurs. Ev kan du nå Michael Karlsson tfn 0708-866955.

Vid frågor skicka maila till kontakt@draered-asperedfiber.se