Information om avtal

Skriv inte på några långa kontrakt med VISAT och liknande operatörer!

Vi kommer att presentera egna paket under hösten så bind er inte så ni åker på dubbla avtal. Samma sak gäller även oss som bor under Draereds telestation som stängs nästa vår. Vänta med att teckna avtal för telefoni. Vi jobbar med att få mer information från Telia men det går trögt.

Viktigt att ni sprider denna information till grannar eftersom vi inte når alla denna väg.

Informationsmöte Område 2 Hallabron Rölle Hulta

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 2, Hallabron Dalshestre Rölle Hulta.
Tisdag 16 augusti kl 18.30 i Äspereds sportstuga.

Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras. Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen. Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.

Se området under fliken Installationsanvisningar    Områdeskarta 2    Hallabron Rölle m.m  här på hemsidan

Välkommen till detta uppstartsmöte!

Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig: Kristoffer Johansson 0707 193697

OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 2! Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.

Informationsmöte Område 1

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 1, Äspered centralt och Lövaskog.
Tisdag 9 augusti kl 18.30 i Äspereds sportstuga.

Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras. Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen. Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.

Se området under fliken Installationsanvisningar    Områdeskarta 1    Äspered Lövaskog här på hemsidan

Välkommen till detta uppstartsmöte!

Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig: Per-Gösta Persson 0702 44 70 63

OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 1! Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.

Samrådsmöten

I augusti startar samrådsmöten upp där fiberdragning presenteras. Mötena kommer vara områdesvis och hela vårt fiberområde är uppdelat i sju områden. Ex. är Äspered centralort och Lövaskog område ett och kommer ha sitt möte i början av augusti. Vi återkommer med datum. Platsen är Äspered sportstuga.

På dessa möte är det viktigt att du är deltar på mötet. Här får du ex. reda på var din anslutning kommer att ske. Grävinstruktion finns nu på hemsidan.

Vi planerar att kalla via SMS men kallelsen kommer också att finnas på hemsidan. Snart kommer också områdeskarta att läggas ut där. Sprid denna information till dina grannar.

Nu är det besannat!

Draereds telestation stänger den 31/5 2017. Så alla vi som har ADSL och fast telefoni erbjuds mobilt med olika paketlösningar.
Planen för fiber är att vi börjar nu i Äspered centralort och går vidare därifrån. Detta betyder då att Draeredsområdet (Draered, Stuvhult, Ammarp m.fl.) kommer i slutet av förläggningen. Troligen då färdigt under vår/sommar 2017. Driftsättning kommer att ske etappvis.

Vi försöker få en kontakt med Telia så telestationen hålls driftsatt tills fibern är klar. Men…..

Var vaksam så du inte skriver på några långa avtal som binder dig för onödiga kostnader. Själv har jag företagsabonemang på Telia och erbjuds då ett tvåårigt avtal. Då mobilt!!

Ta gärna kontakt med Telia och hör hur ni skall gå tillväga.

Så fort det framkommer nya fakta informerar jag denna väg.
/Bengt Belfrage

Sista Chansen

Vi har nu utsett entreprenör för att gräva för vår fiber, vilken omgående kommer att starta upp projektering av fiberläggningen. Detta betyder att efter projektering upphör gällande pris för anslutning. Efter uppstart i ett område kommer nya medlemmar att få stå för hela grävkostnaden från anslutningsskåp plus oreducerad insatsavgift. Nytt pris är ännu inte satt men det kommer att bli avsevärt dyrare än det maxbelopp på 20 000kronor som gäller idag.

Därför är det viktigt att nå ut till de som ännu inte blivit medlemmar i föreningen. Informera dina grannar och försök få med de som ännu inte anslutit sig. Vid oklarheter så hänvisa till någon av oss i styrelsen.

Som det ser ut i nuläget kommer vi att starta grävning i Äspered och fortsätta i mindre områden.

Stämman

 

20160511_181924

 

Fiberföreningen hade i går sin första ordinarie stämma. Ca 150 personer var på plats och fick även information om var vi står idag.

Styrelsen utökades till nio personer och nya i styrelsen är Tiina Lindqvist och Göran Pantzar. Det beslutades om en årlig medlemsavgift på 200 kronor.

Vår gräventreprenör presenterades, Adrian Aho, Fiberbolaget i Borås. De startar snart med planering av arbetet och grävning kan komma igång under sommaren tidig höst. Mer information kommer senare på hemsidan. Det kommer också att bli samrådsmöten tillsammans med er innan grävning påbörjas.

Under maj månad kommer också att skickas ut en faktura på 7 500kr samt medlemsavgiften på 200kr med betaldag 30 juni.

Hemsidan är vår officiella informationsplats och där kommer du att få information om t.ex. hur du gräver och förlägger på din egen tomt.