Avtal

Fastighetsanslutningsavtal

Markupplåtelseavtal

Tjänsteavtal

Överlåtelseavtal

 

FB

Text Nöjdhetsavtal

Hej.
Vi närmar oss nu slutet på byggnationen av fibernätet åt Draered-Äspereds Fiberförening.

Vi har under arbetets gång passerat er mark med kanalisation,

och för att vi ska kunna avsluta detta projekt på ett bra sätt är det viktigt att ni är nöjda med det arbete vi utfört.

Schaktåterställning på egen tomt som ni antingen beställt eller grävt själva, ingår inte i denna förfrågan.

 Vänligen fyll i era uppgifter enligt nedan
 Fastighetsbeteckning-/ar:
Namn:
Adress:
Telefonnummer:

Jag godkänner härmed schaktåterställningen på min/mina fastigheter:

Om ni har synpunkter angående återställningen på er mark, vänligen fyll i nedan:

 

 

 

 

 

 

Hälsningar

Mikael Isaksson

Projektledare Fiber

Fiberbolaget & Co i Borås AB
Tel: 033-13 11 10
Mobil: 0760-134421

mikael.isaksson@elfiberbolaget.se

 FB