I dag kom beskedet vi väntat på

Vi har nu fått godkänt vår bidragsansökan.

Ett fantastiskt arbete har utförts att så snabbt komma till denna fas. Det är bara 11 månader sedan vi hade vårt första konstituerande möte i föreningen! Betänk det! Vi har jobbat oerhört målinriktat och snabbt. Och det ger resultat.
Nu gläds vi i styrelsen tillsammans med alla medlemmar åt att vi fått godkänt bidraget.

Så nu kommer nästa fas att godkänna entreprenör och starta upp grävarbetet.

Grattis alla medlemmar!Besked

Nu händer det saker!

 

Vi har till bra pris fått tag på två stycken teknikbodar (NODstn) som prel. skall placeras i Draered och Äspered.

Men som ni ser behövs en ”makeover”. Någon av er som kan tänka sig att hjälpa till med rengöring och målning av bodarena? Hör i så fall av er på mail: kontakt@draeredasperedfiber.se

I övrigt pågar arbete för fullt med upphandlingar av markentreprenad och kommunikationsoperatör. Vi väntar oss en spännande vecka där mycket skall falla på plats

Ha en trevlig helg!

 

 

Nod bild 2

Nod bild 1

Här information från Borås Stads IT-strateg att begrunda och sprida vidare

Nu händer det vi pratat om skulle hända, telestationer läggs ner, när fiberföreningarna bygger ut med fiber och folk som inte har fiber går över från fast telefoni till mobil telefoni och från ADSL till mobilt bredband.

Telia kommer att säga upp ca 250 kopparförbindelser till 2017-05-31. Abonnenterna kommer att erbjudas fast mobil telefoni som klarar ett grundbehov. Telia lovar inte att lösa bra bredband för alla, utan hänvisar till marknaden.

I vårt område berörs Draereds telestation.

Frågan är vilken station som kommer i steg två i Telias nedläggningsplaner.
De stationer som berörs är:

Från vår förening vill vi påminna att man fortfarande kan teckna sig för fiber till beslutad anslutningskostnad. Men efter att markjobben kommit igång blir det en annan kostnad att komma med.

Sprid denna information till grannar som inte har fiber. Viktigt är att även få med sommarstugor eftersom ju fler vi är desto bättre priser i alla led. Vi måste alla hjälpa till!