Infomötet i tisdags

I går kväll, tisdag hade vi informationsmöte för område fyra. Ett 80-tal personer var med på mötet i Äspereds sportstuga. Möten för område fem och sex är ännu inte planerat.

Under närmaste tiden kommer fler grävlag igång, i första hand inom område ett. Vår entreprenör flyttar succesivt över resurser till oss från annan fibergrävning, där man nu avslutar sin entreprenad. Målet är att slutföra ett område i taget. Detta bland annat för att få upptänt så fort som möjligt och naturligtvis ha översikt på ekonomin.

Det är också många tillstånd som krävs från Trafikverket, Kommunen, Länsstyrelsen med flera vilket Fiberbolaget kontinuerligt jobbar med. Normalt önskar vi inte gå efter Trafikverkets vägar på grund av kostnader och långa handläggningstider men i ett fall har vi oplanerat fått göra detta. Minst åtta veckors handläggning fördröjer naturligtvis vissa delar av området. I övrigt jobbar man efter den ungefärliga tidsplanen som sagts.

Infomöte område 4

Infomöte område 4

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 4,
Draered Ammarp Övrarp Skälvarås
Tisdag 11 oktober kl 18.30 i Äspereds sportstuga.
Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras.

Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.
Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen.

Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.
Se området under fliken Installationsanvisningar Område 4
Draered Ammarp Övrarp Skälvarås på hemsidan
Välkommen till detta uppstartsmöte!
SPRID DETTA MEDDELANDE TILL DINA GRANNAR!
Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig: Bengt Belfrage. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
www.draered-asperedfiber.se
OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 4!
Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.

Informationsmöte Område 3 Stuvhult Dusekärr Fågelsången.

Välkommen till informationsmöte om grävstart i område 3, Stuvhult Dusekärr Fågelsången.
Tisdag 20 september kl 18.30 i Äspereds sportstuga.

Vi startar nu grävning i detta område och du är välkommen till informationsmöte. Här presenteras var och hur fibern kommer att dras. Deltagare från entreprenör och styrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Viktigt att du deltar. När väl grävning startar finns mycket små möjligheter att justera dragningen. Efter start finns inte möjlighet att bli medlem i föreningen till utlovat pris. Så informera gärna ev. grannar som ännu inte anslutit sig.

Se området under fliken Installationsanvisningar    Områdeskarta 3  Stuvhult Dusekärr Fågelsången m.m  här på hemsidan

Välkommen till detta uppstartsmöte!

Vid frågor kan du kontakta områdesansvarig:Göran Pantzar 0706 39 31 13

OBS! Denna kallelse gäller bara medlemmar i område 3! Alla områden kommer att kallas efterhand som byggstart planeras.

Anslutningsboxen skall monteras på yttervägg!

Anslutningsboxen skall monteras på yttervägg!

Vi har lagt ut en ny grävinstruktion här på hemsidan. På sikt kommer det också ut lite mer information om grävning och montering så ha lite koll på hemsidan och fråga gärna då du hämtar slang. Var och hur du hämtar slang finns info om här på  hemsidan.

Vi rekommenderar att du tar hjälp med grävning av Aplareds Gräv. Beställningsblankett finns också på hemsidan se under fliken ”Grävning på egen tomt”

Utlämning av material

Hej!

Vi börjar utlämningen av fiberslang m.m söndagen den 28 augusti till område 1 och 2

All utlämning av  fiberslang m.m kommer att ske hos:

Anita Bergqvist
Lövaskog Kronogården
Vägbeskrivning
Kör Lövaskogsvägen 1,4 km  rakt fram till första gården på höger sida. Kommer att finnas skylt vid vägen ”utlämning av fiberslang”.

Per-Gösta Persson kommer att lämna ut
söndagar kl.17-19.

Mats Englund kommer att lämna ut

måndagar kl.17-20.

Ring innan ni kommer!

Per-Gösta  0702-447063
Mats 0703-296222

Info från områdesmötet i tisdags.

 

Info från områdesmötet i tisdags.

Söndag 28 augusti stänger vi möjligheten för nya medlemmar på område 1 att komma med i föreningen till utlovat pris. Därefter finns möjlighet att komma med, men då till extra kostnader.

Nu går grävningen igång så det är dags att utföra den egna grävningen på sin tomt. Grävningen planeras börja i Äspered centralort under nästa vecka. Ta gärna hjälp av vår grävare så får du det utfört på rätt sätt och till ett bra pris.
Vi har förhandlat fram 112,50/meter på gräsyta och 500.-/meter på plattyta och asfaltyta.
Fördelen med att det görs i samband med den stora grävningen är bland annat att du får garanti på att det är rätt gjort och vi slipper en skarv vid din tomtanslutning vilket kan bli en felkälla i framtiden.

Skall du gräva själv är det tacksamt om du gör detta snarast möjligt. Material får du av oss. (Slang och signalband.)