Välkommen till Draered-Äspered Fiberförening

Konkurs för Fiberbolaget & Co i Borås AB

Av Borås Tidnings Kungörelse 2019-01-03 om Fiberbolaget & Co i Borås AB framgår att företaget som är vår förenings totalentreprenör har gått i konkurs.
Konkursen är en konsekvens av att den i juni ingångna rekonstruktionen inte kunde genomföras fullt ut, då ekonomin inte förbättrades i önskad grad.

Hur påverkar detta vår förening?
Fiberbolaget har det senaste halvåret arbetat med att färdigställa vår entreprenad i möjligaste mån, med hänsyn till dess kärva ekonomiska läge.
Därmed har den sista anslutningen färdigställts tillsammans med mycket av dokumentationen, och denna har överlämnats till föreningen.
Föreningen har alltså tillräckligt med underlag för att driva fibernätet vidare med hjälp av andra samarbetspartners.
Det kvarstår däremot en liten del återställningsarbeten som har dragit ut på tiden, det har därför inte genomförts någon slutbesiktning av entreprenaden.

Styrelsen kommer nu att arbeta vidare med att färdigställa nätet och avsluta fiberbyggnationen, och efter hand återkoppla med mer information längre fram.

/Styrelsen

 

IMG_0471                                                                              Logga-Europeiska-jordbruksfonden