Välkommen till Draered-Äspered Fiberförening

Kallelse till ordinarie stämma i Draered-Äspered fiberförening

Tid:          Tisdagen 7 maj 2019 kl. 18.30

Plats:      Dalsjöskolans Aula, Dalsjöfors

Ärende:         Stadgeenliga ärenden

Stämmohandlingar finns utlagda på hemsidan senast v. 17. 

Kompletterande handlingar kan läggas ut efterhand under fliken: ”Om föreningen” Stämma 2019.” eller klicka här
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 april.

§ 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 5 röster.

Ombud som representerar medlemsföretag skall inlämna skriftlig, dagtecknad fullmakt före föreningsstämmans öppnande. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

 

//Styrelsen

 

IMG_0471                                                                              Logga-Europeiska-jordbruksfonden